GIS-JHCIS


ดาวน์โหลด GIS-JHCIS V. 1.08

คู่มือการใช้งาน 15 ก.ย.54

คลิปการติดตั้งและใช้งาน

แผ่นพับแนะนำ หน้า 1 , หน้า 2

รายละเอียด

-------------1.08(25/12/55)
- ปรับแก้การแสดงข้อมูลประชากร เวลาประมวลผลมักเอากลุ่มอายุ 0 ปี มาด้วย
- เพิ่มการแสดงข้อมูลรายชื่อ และ ดาวน์โหลดข้อมูลแสดงความเสี่ยงกลุ่มเบาหวานความดัน ตามลูกบอล 7 สี

-------------1.07(6/9/55)
- เพิ่มแสดงข้อมูลนักสุขภาพประจำบ้าน นสค. เดิมแสดงตามกลุ่ม CANDO เป็น CANDOSTW พร้อมเพิ่มดาวน์โหลดเป็น Excel
- เพิ่มแสดงข้อมูลแสดงความเสี่ยงกลุ่มเบาหวานความดัน ตามลูกบอล 7 สี รายละเอียด
- ปรับการแสดงผลข้อมูลบางหน้าจอ ตามการปรับโครงสร้างตารางข้อมูลของ JHCIS 27 ส.ค.55

-------------1.06(4/7/55)
- เพิ่มแสดงข้อมูลนักสุขภาพประจำบ้าน นสค. และข้อมูลตามกลุ่ม CANDO พร้อมสรุปข้อมูลเป็นตาราง
- เพิ่มแสดงข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย บ้านไหนพบลูกน้ำ จะสีเหลือง ถึง แดง ตามค่า CI
- ปรับการแสดงข้อมูลบางหน้าจอ ให้มีชื่อ อสม. และ นสค. ด้วย เช่น ผู้ป่วยเรื้อรัง จะทำให้รู้ว่า อสม. นสค. คนไหนรับผิดชอบ
- ปรับการแสดงผลข้อมูลบางหน้าจอ ที่เคยใช้ hid ให้เป็น hcode ตามการปรับโครงสร้างตารางข้อมูลของ JHCIS 29 มิ.ย.55

-------------1.05(9/3/55)
- เพิ่มแสดงรายงานคัดกรองความเสี่ยง บ้านหลังไหนยังไม่คัดกรอง หรือ คัดกรองยังไม่ครบกลุ่มเป่าหมาน
- เพิ่มแสดงรายงานโภชนาการ ดูบ้านหลังไหนเด็กขาดสารอาหาร อ้วน หรือ ไม่ได้ชั่งน้ำหนักนานแล้ว (ประมวลผลช้าหน่อย)
- เพิ่มแสดงบ้านที่รับผิดชอบ ของ อสม. ระบุตำแหน่งบ้าน อสม. และหลังคาเรือนที่ อสม. รับผิดชอบ
- เพิ่มเมนู ย้ายตำแหน่งหลังคาเรือนทีละหมู่บ้าน ในกลุ่มเมนูเครื่องมือ เอาไว้ใช้กรณีที่เอาข้อมูลมาจากระบบอื่น (ใช้ด้วยความระวัง)

-------------1.04(16/10/54)
- ปรับเมนู แก้ปัญหาเครื่องคอมจอเล็ก ตั้งความละเอียดมากไม่ได้ เมนูล้น 2 แถว เปลี่ยนรูปแบบแผนที่ไม่ได้
- ปรับเมนูแสดงผลไปรวมไว้ใน 1 หน้า เพื่อความสะดวกในการเพิ่มรายงานแสดงผล ที่ แสดงข้อมูล->รายงานอื่นๆ...
- แสดงผลการเยี่ยมบ้าน บ้านที่ได้เยี่ยม และไม่ได้เยี่ยม ในรอบปี เยี่ยมไปแล้วกี่หลังคาเรือน และเยี่ยมไปกี่คน
- แสดงคนเสี่ยงระดับน้ำตาลในเลือดสูง ผู้ที่มีผลตรวจในรอบปี ใครต่ำ ใครสูง หรือกำหนดระดับเองได้

-------------1.03(08/10/54)
- แก้ปัญหาคำนำหน้า บางเครื่องใช้เป็นรหัส บางเครื่องใช้คำนำหน้า ปรับให้ใช้ได้ 2 แบบ
   (แนะนำแบบ รหัส ใน JHCIS มีเครื่องมือปรับ)

-------------1.02(28/09/54)
- ปรับค่า Max Time ในการ Import เป็น 300 วินาที
- เพิ่มการ Reset ค่าพิกัดให้ว่างทั้งหมด (ซ่อนไว้ไม่มีเมนูให้ ใช้ด้วยความระมัดระวัง และให้เปลี่ยนชื่ออื่น)

-------------1.01(25/09/54)
- เพิ่ม buffers ค้นหาบ้านในรัศมีที่กำหนด หรือพื้นที่ที่กำหนด ที่เมนู ค้นหา
- ปรับการจัดกลุ่มตัวเลือกในเมนูผู้พิการ
- ปรับบุคคลสำคัญพ้นวาระแล้วไม่ให้แสดง

--------------1.00 (18/09/54)
GIS-JHCIS สารสนเทศภูมิศาสตร์สุขภาพ ต้องใช้คู่กับโปรแกรม JHCIS
- รายละเอียดการใช้งานเบื้องต้นตามคู่มือการใช้งาน
- นำเข้าและส่งออกข้อมูลพิกัดหลังคาเรือน กรณีที่เก็บไว้แล้ว
- เก็บข้อมูลพิกัดหลังคาเรือนผ่านเมนู โดยใช้ Google Maps เป็นแผนที่ฐาน
- การค้นหาข้อมูล แสดงหลังคาเรือน ค้นหาจากชื่อ/CID บุคคลสำคัญ(กำนัน ผู้ใหญ่ อสม.) ประชากรตามกลุ่มอายุ
- แสดง GIS ระบาดวิทยา โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด ผู้พิการ
- นำเข้าข้อมูลจากแหล่งอื่นเพื่อแสดงผล GIS

ไกรวุฒิ แก้วชาลุน kriwoot@gmail.com , www.facebook.com/kriwoot โทร 081-260-2111